Wprowadzenie i historia książek i e-booków dla dzieci i młodzieży. Czytaj swojemu dziecku

Cały zbiór literatury dla dzieci i młodzieży obejmuje zarówno literaturę fikcyjną ( beletrystyczną ), jak i literaturę faktu , w tym materiały drukowane i teksty elektroniczne, a także e-booki.

Dzieła literackie dla dzieci i młodzieży czytelników są często pisane dla określonego wieku czytelniczego. Niektóre „klasyki”, takie jak legendy czy powieści z wcześniejszych stuleci, pojawiają się także w nowych wersjach lub powtórkach, opracowanych specjalnie dla dzieci i młodzieży. Książki dla dzieci są również zwykle uzupełniane ilustracjami , przy czym proporcja obrazów może przekraczać proporcję słów, im młodsza jest grupa docelowa.

Aż do czasów współczesnych większość ludzi była analfabetami , więc nie pojawiła się kwestia czytania czegoś specjalnie dla dzieci i młodzieży. W Europie pierwsze literatury, z którymi dzieci miały zwykle kontakt jedynie w szkołach klasztornych , były wykorzystywane głównie do nauczania religii i tylko pośrednio do czytania i pisania .

Wynalezienie prasy drukarskiej w połowie XV wieku ułatwiło dzieciom i młodzieży dostęp do literatury w ograniczonym stopniu. Ograniczało się to głównie do pomocy naukowych stworzonych specjalnie dla dzieci, takich jak książki o rogach . Najważniejszy odczyt pozostał, zwłaszcza w obszarze protestanckiej, Biblii, hymnbook i Lutra Małego Katechizmu

Popularne zawsze, gdy dzieci były bajkami , które były przetwarzane od XVI wieku, ale szczególnie zbierane w XIX wieku i dla dzieci - w tym Giovanni Francesco Straparola , Charles Perrault , Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve , bracia Grimm i Božena Němcová

W latach osiemdziesiątych XVI wieku pojawiło się wiele tanich, często gorszych książek, sprzedawanych przez handlarzy, a później nazywanych także książkami popularnymi . Pierwszym ważnym dziełem dla dzieci i młodzieży był Orbis sensualium pictus , wydany w 1658 roku przez Czecha Johanna Amosa Comeniusa . Jak sugeruje podtytuł, cały świat rzeczy i życia powinien być namalowany i nazwany. „Orbis pictus” był wzorem dla podobnych prac, które miały przybliżyć dzieciom realny świat aż do XIX wieku. W latach pięćdziesiątych XVIII wieku na rynku pojawiły się kilkustronicowe książeczki wykonane z tektury, często z modlitwami i drzeworytami.w zestawie ilustrowane ABC. Książka ABC wynaleziono. Tego typu książki były popularne do połowy XIX wieku. The New England Primer , napisany przez angielskiego księgarza i autora antykatolickiego wersetu Benjamina Harrisa , stał się sławny i stał się najczęściej używanym podręcznikiem w Ameryce Północnej.

Czytaj swojemu dziecku. Historia książek i ebooków

Encyklopedyzm z 18. wieku został również odzwierciedlenie w literaturze dziecięcej, na przykład w podstawowej pracy przez pedagoga Johann Bernhard Basedowa , którą wydał w 1774 roku. [4] W epoce oświecenia intensywnie zajmowano się wychowaniem dzieci, a teraz pisano także powieści odpowiednie dla dzieci. Najbardziej znanym jest prawdopodobnie Robinson the Younger (1779) Joachima Heinricha Campe , będący adaptacją Robinsona Crusoe Daniela Defoe . Już Rousseau miał w Emilepowiedział, że Robinson jest odpowiednią lekturą dla dzieci, a Campe chciał, aby miały łatwiejszy dostęp do pracy.

W XVII i XVIII wieku purytanie w Anglii i Ameryce wydawali książki dla dzieci ukształtowane zgodnie z etyką protestancką. Ponieważ śmiertelność dzieci była wówczas bardzo wysoka - tylko co druga osoba osiągnęła pełnoletność - celem wychowawczym moralistycznej literatury dziecięcej było przede wszystkim przygotowanie dzieci na ich śmierć i uniknięcie potępienia piekła. Przykładem purytańskiej literatury dziecięcej jest James Janeways Token for Children (1671?), Czyli seria „Historie wzorowego stylu życia i radosnych zgonów małych dzieci”zawiera. Był rozpowszechniony w Anglii i jej koloniach do połowy XIX wieku. Lęk dzieci przed śmiercią był również promowany poprzez precyzyjne opisy agonii piekielnej, pokazywania zwłok i publicznych egzekucji.

Boskie pieśni Isaaca Wattsa próbowane w łatwym języku dla dzieci , opublikowane w 1715 roku, złagodziły makabryczną narrację i były bardziej przyjazne. Jego wersety nadal wyrażały pogląd, który był nadal rozpowszechniony w XVIII wieku, że dzieci były małymi dorosłymi z wrodzoną złośliwą naturą. Pieśni Wattsa były cenione jako ćwiczenia pamięciowe aż do końca XIX wieku.

Niektóre z pierwszych książek dla dzieci, które oprócz czysto edukacyjnego przesłania miały wartość rozrywkową, zostały opublikowane przez Johna Newbery'ego w latach czterdziestych XVIII wieku; Jednak Thomas Boreman napisał swoje Gigantick Histories kilka lat wcześniej

Niemniej jednak wartości moralistyczne kształtowały wiele książek dla dzieci aż do końca XIX wieku - także w krajach niemieckojęzycznych - chociaż od połowy XVIII wieku przesłanie czysto religijne w coraz większym stopniu opierało się na racjonalnym moralizmie propagowanym przez Locke'a i Rousseau , w którym dopracowano przekaz edukacyjny. wyszukane historie są ukrywane, tłumione. Od połowy XIX wieku jako literaturę dziecięcą coraz częściej przyjmowano również czyste historie fantasy i przygodowe.

W 1893 r. Po raz pierwszy w Niemczech ukazała się Jugendschriften-Warte , publikacja Zjednoczonych Komisji Egzaminacyjnych, oceniająca nowo wydane książki dla dzieci i młodzieży oraz opublikowane listy polecanych książek. Publikacja ta wywarła w Niemczech bardzo daleko idący wpływ na literaturę uważaną za czytelną. Pod koniec Republiki Weimarskiej publikacja miała nakład prawie 200 000 egzemplarzy i była umieszczana w prawie wszystkich gazetach nauczycielskich. W swoich listach rekomendacji komisje egzaminacyjne posługiwały się bardzo tradycyjnymi kryteriami oceny sztuki i dzieciństwa jako miary. Rozpowszechnione książki, takie jak seria Defiant Head Emmy von Rhoden i publikacja Thekla von Gumpertlub Nesthäkchen seria przez Else Ury uznano psujących śmieci.

Heinrich Hoffmanns Struwwelpeter (1845) był jedną z pierwszych, a także jedną z najbardziej udanych książek dla dzieci, zilustrowaną przez samego autora. Nawet jeśli - a właściwie dlatego - przekaz edukacyjny jest wyraźnie rozpoznawalny, groteskowo przerysowane ilustracje i teksty mają swoją komedię, której jednak częściowo nie dostrzegano. Bajkowy Dziadek do Orzechów i Król Myszy ETA Hoffmanna, która ukazała się obok baśni dwóch innych autorów niemieckiego romantyzmu w książce dla dzieci z 1816 r., jest jedną z pierwszych opowieści dla dzieci, które odeszły od współczesnych literackich koncepcji moralnych dzieci. Dobre pół wieku przed Lewisem Carollem uczyniła dziwaczną, dziwaczną i groteskową część literatury dziecięcej.

Historia jego powstania ma również dalsze podobieństwa do Alicji w Krainie Czarów Lewisa Carrolla (1865). Obie historie zostały napisane dla dziewczyny z grona przyjaciół autora. Takie podejście kwitło w opowieściach Lewisa Carrolla o Alicji , które jako pierwsze w anglojęzycznym świecie były całkowicie pozbawione moralistycznego przesłania. Carroll w swojej pracy parodiował wersety Wattsa. W tym samym roku jako Alice , Wilhelm Busch za satyryczne Max i Moritz historie zostały opublikowane. Historie budowania moralnego, o których teraz coraz bardziej się zapomina, nadal były okazjonalnie parodiowane, na przykład przez Hilaire Belloc (Cautionary Tales , 1907).

Czytaj swojemu dziecku. Ebook i książka wspólcześnie

Zgodnie z dziecięcym podejściem Lewisa Carrolla do pisania książek dla dzieci, wpisuje się także angielski autor AA Milne . Jego historie o Puchatku stały się paradygmatami w literaturze dziecięcej. Zostały napisane w dwóch oddzielnych tomach, Kubuś Puchatek z 1926 roku i Dom w Pooh Corner z 1928 roku. Opowieści z Pu zostały uzupełnione dwoma kolejnymi tomami poezji Kiedy byliśmy bardzo młodzi i Teraz jesteśmy sześć . Te ostatnie w niemieckim tłumaczeniu nazywają się Ich und Du, a niedźwiedź nazywa się Puchatek. Aby jednak zrozumieć w szczególności angielską literaturę dziecięcą, należy pomyśleć o wynalazcy Limerick : Edwardzie Lear . To niezwykle pomysłowe połączenie żartu i poezji wpłynęło na Carrolla i Milne, ale także na niemieckich poetów, takich jak Wilhelm Busch, Christian Morgenstern , Kurt Schwitters , Joachim Ringelnatz , Ernst Jandl , Robert Gernhardt , Peter Ustinov i inni. za. Wśród tych ostatnich w. za. w Busch, Morgenstern i Ringelnatz.

W książkach dla dzieci i młodzieży prawie wszystko można przedstawić w sposób dostosowany do wieku, tak aby różnorodność tematów odpowiadała temu, co w literaturze dla dorosłych. W rezultacie dzieci i młodzież mogą teraz radzić sobie z „trudniejszymi” problemami społecznymi, które ich dotyczą, w napisanych dla nich książkach, takich jak B.Śmierć ( Jutta Bauer : Opas Engel ; Peter Härtling : Alter John ), ksenofobia ( Tahar Ben Jelloun : Papa, what is a stranger? ), Korzystanie z telefonu komórkowego ( Roland Zoss Güschi ), niepełnosprawność ( Rodman Philbrick : Freak), Rozwód rodziców ( Anne Fine : gra rodzinna ) lub walka o samostanowienie ( Bali Rai : po prostu (nie) małżeństwo ).

Morton Rhue jest jednym z autorów, którzy w kółko publikują kontrowersyjne książki i pilnują młodych ludzi, którzy już zaginęli w społeczeństwie . Na tle jego twórczości wyróżnia się oparta na faktach powieść Die Welle , która jest najbardziej znaną do tej pory książką o kuszeniu autorytarnych lub dyktatorskich struktur. B. uczynić je także podatnymi na prawicowy radykalizm . Ta powieść również stanowiły podstawę dla zabawy przez Reinhold Tritt i dla kilku filmach, ostatnio w 2008 roku dla niemieckiego adaptacji przez Dennis Gansel.

Książki wyceniane jako „wartościowe” i „zaangażowane” przez krytyka literacka, wychowawców i rodziców tworzą stosunkowo małą niszę z dziećmi i młodzieżą w przeciwieństwie do bardzo popularnych i odpowiednio wysokim obrocie historie rozrywkowych, takich jak Die wilden Hühner przez Cornelia Funke lub zu serie, które są szczególnie ekscytujące, takie jak książki o gęsiej skórce autorstwa RL Stine'a lub trzy znaki zapytania .

Różnice między literaturą dla dzieci , młodzieży i dorosłych są płynne, podlegają historycznym zmianom i można je tylko luźno zdefiniować. Często to dorośli wyznaczają granicę, aby odróżnić się od tej literatury.

Książka obrazkowa
Większość książek obrazkowych adresowana jest do przedszkolaków, które jeszcze nie potrafią czytać. Ponieważ pisanie i ilustrowanie książek obrazkowych stawia przed projektantem bardzo różne wymagania, autorzy i ilustratorzy często pracują w zespołach. Inni autorzy książek z obrazkami są równie biegli w pisaniu i ilustrowaniu. Podczas gdy większość książek z obrazkami jest wielkoformatowa i ma niewiele więcej niż 48 stron, książki z obrazkami - takie jak B. Odkrycie Hugo Cabreta przez Briana Selznicka - w pojedynczych przypadkach może być znacznie szersze i przeznaczone dla starszej czytelniczki. Specjalne formy książek obrazkowych obejmują za. książka dotykowa, książka podnoszona z klapką i książka podręczna. Książki do pierwszego czytania dla dzieci w wieku od sześciu do dziewięciu lat są również ilustrowane, ale zawierają więcej tekstu niż książki z obrazkami i obejmują od 64 do 96 stron w krajach niemieckojęzycznych. W krajach anglojęzycznych istnieje bardzo obszerna literatura dla tej samej grupy docelowej, uszeregowana według poziomu trudności, składająca się z tomów w miękkiej oprawie , z których każdy ma tylko 24 do 48 stron. We wszystkich przypadkach historie są bardzo zwięzłe i opowiedziane w krótkich zdaniach, aby ułatwić czytanie.

Różnice między literaturą dla dzieci , młodzieży i dorosłych są płynne, podlegają historycznym zmianom i można je tylko luźno zdefiniować. Często to dorośli wyznaczają granicę, aby odróżnić się od tej literatury.

Ebook dla dzieci to publikacja literacka skierowana do dzieci w wieku od około 8 do 12 lat. Książki dla dzieci mogą być literaturą literacką , literaturą faktu lub formami mieszanymi. Często są też interaktywne książki dla dzieci

E-book dla dzieci w wieku od ośmiu do jedenastu lat zawierają zwykle do 180 stron; Ostatnio ukazały się jeszcze obszerniejsze książki dla tej samej grupy docelowej. Książki dla dzieci są również czasami ilustrowane, ale ilustracja ustępuje miejsca tekstowi. W krajach anglojęzycznych dzieci w wieku od dziesięciu do dwunastu lat są często postrzegane jako niezależna grupa czytelników, których lekturę - literaturę średniej klasy - należy odróżnić od innej literatury dziecięcej.

Literatura młodzieży jest fikcyjna literatura , która jest napisane, opublikowane lub sprzedawany na młodych ludzi - to znaczy młodych ludzi w wieku około 12 i 18 lat.

Rozróżnienie między literaturą dla dzieci i młodzieży można znaleźć po raz pierwszy w przypadku brytyjskiej autorki Sarah Trimmer , która po raz pierwszy mówiła o książkach dla młodzieży w 1802 roku, odnosząc się do osób w wieku od 14 do 21 lat. Jednak tworzenie angielskiego słowa Trimmera ponownie wyszło z mody na przełomie XIX i XX wieku. Pod wpływem Young Adult Library Services Association nowocześniejsze określenie Young Adult Fiction zadomowiło się w anglojęzycznym świecie od lat 60 . W języku niemieckim rozpowszechniło się słowo literatura młodzieżowarozpoczęła się w ostatniej ćwierci XIX wieku.

Cechą charakterystyczną tekstów literackich zaliczanych do literatury młodzieżowej jest młody główny bohater, który znajduje się w centrum narracyjnej akcji, doświadcza dorastania w trakcie fabuły i taki dla młodych czytelników (czy to w pierwszej osobie, czy to jako osobisty narrator ). komunikuje, że mogą z nią łatwo wczuć się w nią i identyfikować się z nią.

Mimo to proza ​​młodzieżowa obejmuje całe spektrum gatunków literackich . Zakres tej literatury może być tak zróżnicowany, jak pozwala na to wyobraźnia i talent autorów. Głównym tematem powieści młodzieżowych i historii jest bardzo często wyzwania i problemy młodzieży, tak, że literatura młodość jest czasem określane jako problemu literaturze lub pełnoletności ( młodzieży ) literatury. Powieści dla młodych dorosłych są często krótkie i czasami zawierają tylko 16 000 słów. [15] Oprócz tych osobliwości, literatura młodzieżowa ma te same podstawowe elementy, co każda literatura: postacie , fabułę, Ramy, temat i styl. Zakres stylistyczny jest znaczny i waha się od energicznego, trzeźwego stylu narracji do luksusowej gadatliwości.

Godny uwagi rynek książek młodzieżowych - wspierany przez młodych klientów handlu książkami, którzy wybierają własne materiały do ​​czytania - pojawił się dopiero w latach 50. XX wieku, począwszy od Stanów Zjednoczonych , gdzie JD Salinger opublikował swoją bardzo wpływową debiutancką powieść The Catcher in the Rye w 1951 roku , napisaną przez jej 32-letniego autora. był pierwotnie przeznaczony dla czytelników dorosłych, ale potem zyskał niezwykłą popularność wśród młodzieży. Należy to rozumieć w powiązaniu z młodzieżową kulturą buntu, która pojawiła się w USA w latach pięćdziesiątych XX wieku i ich tożsamością w literaturze beatowej, a nieco później w rock'n'rolluznaleziony. Kolejnym kamieniem milowym w rozwoju niezależnej literatury młodzieżowej była powieść The Outsider , opublikowana w 1967 roku przez 16-letnią pisarkę Susan E. Hinton . Praca Hintona jest godna uwagi, ponieważ była pierwszą, która wiarygodnie ukazała ciemne strony młodości z perspektywy młodego człowieka.

Jednocześnie wydawcy odkryli segment rynku literatury młodzieżowej. Księgarze i biblioteki zaczęły także tworzyć własne działy dla młodych czytelników, odrębne od literatury dziecięcej i dla dorosłych. Lata 70. i pierwsza połowa lat 80. określane są jako okres rozkwitu literatury młodzieżowej. W tym czasie formowała się młoda publiczność czytelnicza, której zainteresowania wyrażały się w nowych, prowokacyjnych powieściach.

Powieści (e-booki) młodych ludzi często zajmują się typowymi dla wieku kryzysami, które proces dorastania niesie ze sobą w odpowiednich środowiskach młodych ludzi, takich jak rodzina, szkoła i zajęcia rekreacyjne. Wymaga to szerokiego wachlarza tematów, który nie ustępuje literaturze dla dorosłych, z wyjątkiem tego, że aktorzy to głównie ludzie młodzi, analogicznie do wieku danej grupy docelowej. Powieści, które można przypisać do gatunków , takich jak: B. fantastyka naukowa lub fantasy , powieść kryminalna , historia miłosna lub powieść historyczna. Chociaż książki młodzieżowe nadal są w większości zróżnicowane w zależności od wieku ich czytelników, autorzy lubiąJoanne K. Rowling , Stephenie Meyer , Cornelia Funke czy Walter Moers to nie tylko młodsi czytelnicy, ale także coraz więcej dorosłych czytelników. Inny trend wyznaczają tacy pisarze, jak Per Olov Enquist , Isabel Allende , Henning Mankell , Paula Fox i Joyce Carol Oates , którzy po sukcesie z dorosłymi piszą teraz także dla młodego czytelnika.

Literatura narracyjnaEdytować
Nawet jeśli po bardzo obszernych i odnoszących duże sukcesy tomach o Harrym Potterze niektóre książki dla dzieci lub młodzieży są coraz częściej traktowane jako powieści , typową formą projektowania literatury dziecięcej jest narracja . Szczególnie w przypadku dzieci poniżej dwunastego roku życia w większości pisane są tytuły, które z jednej perspektywy przedstawiają przeżycia i doświadczenia postaci lub grupy identyfikacyjnej przeważnie w dającym się opanować okresie w porządku chronologicznym - że ta forma może tworzyć wymagające i merytoryczne prace, dowodzi między innymi . za. Jutta Richter ze swoimi wielokrotnie nagradzanymi opowiadaniami dla dzieciDzień, w którym nauczyłem się oswajać pająki lub psa z żółtym sercem .

Wymyślone w USA serie komiksowe adresowane do takich dzieci jak Myszka Miki , Kaczor Donald , Książę Eisenherz , Batman i Spider-Man są nadal bardziej popularne w krajach niemieckojęzycznych niż w kraju ich pochodzenia, gdzie bazują na nowszych seriach i gatunkach, takich jak B. mangi już dawno zostały stłumione. Inne popularne w Niemczech seriale komiksowe dla dzieci i młodzieży to z. B. Asterix (Francja), Tintin , Smerfy , szczęście Łuk (wszystkie trzy od Belgia) i Clever i inteligentne(Hiszpania). Wiele europejskich seriali komiksowych dla dzieci cechuje długowieczność. Najważniejszy niemiecki serial, Fix i Foxi , pojawia się od 1953 roku. za. Gwiezdne wojny , Kroniki Czarnego Księżyca , Blake i Mortimer , Storm i seria manga One Piece , Naruto , Sailor Moon i Dragonball

Nadal istnieją różne serie ebooków skierowane specjalnie do dziewcząt. Na przykład książki o koniach są bardzo popularne wśród nastoletnich dziewcząt. Te książki są głównie o przyjaźniach dziewczyn. Sibylle Luise Binder i Christiane Gohl, a także Lisbeth Pahnke (Szwecja) i Jo Ann Simon (USA) są wymieniane jako autorki .

Według krajowego uzupełniającego badania PISA z 2003 r. W Austrii , opracowanego przez Margit Böck, najważniejsze wyniki pokazują, że „dziewczęta znacznie wolą, więcej, dłużej, lepiej i czytają inne rodzaje czytania niż chłopcy”. [20] Ponadto istnieje największa różnica między nastolatkami. Zainteresowania czytelnicze dziewcząt i chłopców „w wyborze literatury faktu i literatury informacyjnej, która jest preferowana głównie przez chłopców, podczas gdy dziewczęta wolą sięgać po fikcję. Ogólnie można mówić o faktycznej orientacji w życiu chłopców oraz osobistej i emocjonalnej orientacji w życiu dziewcząt ” [20].We wcześniejszym badaniu z 1982 roku powiedziano, że skłonność chłopców do identyfikacji płciowej jest silniejsza niż w przypadku dziewcząt, ponieważ dziewczęta czytają również książki, w których dominują męskie zachowania. Z drugiej strony chłopcy nigdy nie używają tak zwanych „książek dla dziewcząt”

Erich Kästner z Emilem i detektywami czy Astrid Lindgren z Kalle Blomquist napisali już kryminały dla dzieci . Współcześni autorzy, tacy jak W swoich powieściach kryminalnych dla dzieci B. Mats Wahl zajmuje się teraz również aktualnymi problemami społecznymi, takimi jak środowisko i integracja mniejszości, podobnie jak w powieściach kryminalnych dla dorosłych.

Sporo e-booków młodzieżowych opowiada o pierwszej wielkiej miłości , której młodzi bohaterowie czasami nie potrafią zrozumieć, a nawet w ogóle nazwać. W powieściach tych pojawia się ciekawość nieznanego, entuzjazm, zazdrość, a także nieznana wcześniej intensywność uczuć. W trakcie takich historii z. T. także nadmierne wymagania , jeśli z. Na przykład tak ceniona przyjaźń nagle zmienia się w coś zupełnie nowego i nieznanego. Lub pojawiają się sytuacje rywalizacyjne z poprzednim najlepszym przyjacielem, który nagle nie jest już tak ceniony jak kiedyś, lub jeśli ukochana osoba nie czuje tego samego (już) i zwraca się do kogoś innego.

Historie miłosne opowiadane są również młodszym czytelnikom, np B. w Ben kocha Annę przez Peter Härtling , ale z reguły są one skierowane do młodych ludzi z aktorów w tym samym wieku. Na przykład Leo, który podkochuje się w dziwnej gwiezdnej dziewczynie, a następnie odwraca się od swoich przyjaciół. Z drugiej strony Gunnel Linde w How a Hedge Full of Raspberries pozwala swojemu pierwszoosobowemu narratorowi doświadczyć pierwszej miłości jako bolesnego procesu, aby pogodzić się z jej końcem. Oraz Mojsche i Rejsele (autor: Karlijn Stoffels) zakochał się w Polsce w 1939 roku, co niespodziewanie bardzo późno prowadzi do szczęśliwego zakończenia.

Stephenie Meyer odnosi szczególne sukcesy dzięki serii ebooków o Belli Swan, która zakochuje się w wampirze Edwardzie Cullenie, który jest szczególnie popularny wśród dziewcząt. Trzecia część, Bis (s) zum Abendrot , szturmem zdobyła listy bestsellerów w 2008 roku , w tym Der Spiegel .

W międzyczasie kilka e-booków dla młodych ludzi otrzymało nagrodę literacką DeLiA za najlepszą powieść romantyczną, według Antje Babendererde za pierwszą nagrodę za lato ważki w 2007 roku .

W kontynuacji legend, mitów i baśni, fantastyczna literatura dziecięca i młodzieżowa jest obecnie gatunkiem o największych obrotach, a tym samym najpopularniejszym gatunkiem wśród dzieci i młodzieży. Ze względu na duże zapotrzebowanie powstały specjalne wydania z różnymi okładkami, ale z tą samą zawartością, które są skierowane również do dorosłych , ale dzięki fantastycznej treści per se, dramaturgii i urządzeniom stylistycznym przemawia do nich również przekrojowy apel do wyobraźni . W samych tkaninach przeważają elementy z przygód , akcji i opowieści o dojrzewaniu .

Poezja dziecięca jest szczególnie popularna wśród małych i małych czytelników i słuchaczy. Młodzi ludzie z kolei doceniają poezję w formie rap - pieśni . Wśród najbardziej znanych niemieckojęzycznych poetów dziecięcych, którzy są również szczególnie oddani językowemu dowcipowi, znajdują się klasyki Christian Morgenstern , Eugen Roth , Kurt Schwitters , Wilhelm Busch , Joachim Ringelnatz , James Krüss , Heinz Erhardt , Josef Guggenmos , Ernst Jandl , Loriot i Robert Gernhardt. Ta seria może być kontynuowana na arenie międzynarodowej u. za. przez angielskich poetów Edwarda Leara , Lewisa Carrolla , Alana Alexandra Milne'a i Kennetha Grahame'a .

E-book non-fiction to bardzo popularny segment w literaturze dla dzieci i młodzieży dla wszystkich grup wiekowych. B. długowieczny cykl „ Co jest czym ” . Autorzy tacy jak Gerhard Staguhn czy organizatorzy uniwersytetu dziecięcego odnoszą obecnie duże sukcesy. Podobnie David Macaulay, posługujący się fikcyjnymi przykładami budowy katedr lub meczetów, Peter Sís ze swoimi rozbudowanymi, częściowo skojarzonymi książkami obrazkowymi o Tybecie, Charlesem Darwinem („Drzewo życia”) lub Alois Prinz z naukowo ugruntowanymi, ale chwytliwymi biografiamiprzez osoby takie jak Ulrike Meinhof , Hermann Hesse czy Hannah Arendt , które również znajdują życzliwych czytelników dorosłych. Manfred Mai napisał wiele cenionych i zabawnych książek historycznych, takich jak historia Niemiec czy historia świata, ale także literatura niemiecka . Z kolei dziennikarz telewizyjny Claus Kleber przedstawia wydarzenia w historii jako relacje dpa w wiadomościach, które tworzyły historię - od starożytności po dzień dzisiejszy . Architekt i naukowiec Buckminster Fuller zajmował się dziećmi z entuzjazmem technicznym i matematycznymZłotowłosa i trzy niedźwiedzie napisały książkę, która wyjaśnia współczesny światopogląd w epoce kosmosu jako bajkę. Podręcznik jest prawdopodobnie jednym z najważniejszych obszarów literatury faktu dla dzieci i młodzieży .

Niektórzy autorzy książek dla dzieci i młodzieży opowiadają swoim młodym czytelnikom o własnym dzieciństwie w autobiografiach . Należą do nich Peter Rosegger ( Waldheimat ) , Erich Kästner ( kiedy byłem małym chłopcem ) , Uri Orlev (Die Bleisoldaten) , Renate Welsh (Dieda lub The Strange Child) i Roald Dahl (Boy. Piękne i straszne rzeczy z mojego dzieciństwa) . Autobiografia Astrid Lindgren „ The Vanished Land” była ponownie jedyną książką, którą popularny autor był skierowany przede wszystkim do dorosłego czytelnika.

W takim samym stopniu, w jakim z jednej strony książki dla dzieci stały się pozornie nieedukacyjne; H. z drugiej strony pobudzający i zabawny, a nie chcący uczyć , z drugiej strony pojawił się społeczny dyskurs na temat jakości książek dla dzieci, który w innych dziedzinach jest prawie nieobecny - na przykład w odniesieniu do literatury faktu .

Co składa się na dobrą książkę dla dzieci? Na to pytanie można odpowiedzieć różnie. W 1971 roku Hans-Joachim Gelberg napisał w pierwszym przedpremierowym wydaniu swojego nowo powstałego wydawnictwa Beltz & Gelberg : „Wraz z literackim sektorem książek dla dzieci i młodzieży, Beltz robi jeszcze więcej. Tutaj roszczenie do literatury, która nie fałszuje, nie umniejsza i nie umniejsza znaczenia, jest traktowane poważnie ” [24]. Dla Thomasa Lehra dobra książka dla dzieci to„ taka, w której również dorośli są zachwyceni, pouczeni, odżywiani […]; ale przyjemnie jest też czytać tłustymi palcami i jeść w łóżku z gorącymi uszami ”. [25] Astrid Lindgrentak wyraża to, co czyni dla niej dobrą książkę dla dzieci: „A potem piszę tak, jak chciałbym tę książkę, gdybym sam był dzieckiem. Piszę dla dziecka we mnie. ” [26] Dla Annette Langen dobra książka dla dzieci to taka, która porusza duszę dziecka.

Każde zainteresowanie literaturą dla dzieci i młodzieży rodzi pytanie, co może oznaczać jakość w KJL. Ustawodawca niemiecki określa absolutne minimum, zabraniając nieletnim udostępniania tekstów, które klasyfikuje jako „szkodliwe dla nieletnich” [28], niezależnie od tego, czy młodzi ludzie faktycznie czytają takie teksty, nawet wbrew zakazowi czytania (por. . „Definicje”, 3.) lub chcesz przeczytać. W innych krajach istnieją porównywalne środki ochrony młodzieży .

National Book Award - obok nagrody Pulitzera, najważniejszą nagrodę literacką w kraju - został również przedstawiony w dziecięce Książki kategorii (przemianowany Książki młodzi ludzie w 1996 roku ). Nagroda Boston Globe-Horn Book Award istnieje od 1967 roku . Stowarzyszenie Pisarzy Książki Dziecięcej i ilustratorów został prezentując swój Złoty Kite Award od 1974 roku ; zwycięzców wybierają młodzi czytelnicy. Nagroda jest obecnie (2019) przyznawana w sześciu różnych kategoriach (m.in. książki obrazkowe, książki dla dzieci, literatura faktu). Organizacja non-profit Parents 'Choice Foundation przyznaje je corocznie od 1978 rokuNagroda Parents 'Choice , która obejmuje kilka kategorii i jest wybierana przez mieszane jury złożone z nauczycieli, literaturoznawców, artystów, rodziców i przedstawicieli innych grup. PEN America przyznaje stypendium PEN / Phyllis Naylor Working Writer Fellowship wybitnym autorom w dziedzinie literatury dziecięcej i młodzieżowej od 2001 roku . W 2003 r . Ogłoszono Nagrodę NSK Neustadt w dziedzinie literatury dziecięcej, będącą pochodną Międzynarodowej Nagrody Literackiej Neustadt , którą można również przyznać autorom spoza Ameryki. USBBY Najlepszy Międzynarodowy Lista Książki ( OIB Lista ) desUnited States Board on Books for Young People (USBBY) zawiera również dużą liczbę zagranicznych tytułów książek. Od 2008 roku Biblioteka Kongresu co dwa lata przyznaje wybitnemu pisarzowi amerykańskiemu tytuł Narodowego Ambasadora Literatury Młodych . Najstarsze nagrody w literaturze dla dzieci i młodzieży to Josette Frank Award (od 1943; do 1997: Children Book Award ), Jane Addams Children's Book Award (od 1953), Lewis Carroll Shelf Award (od 1957) oraz Regina Medal z katolickiego Stowarzyszenia Bibliotek(od 1959). Jedną z najbardziej niezwykłych nagród w dziedzinie literatury dziecięcej i młodzieżowej jest ustanowiona w 1985 roku nagroda Phoenix Award , przyznawana książkom najwyższej jakości, ale w dużej mierze pomijanym od 20 lat.

Ponadto istnieje wiele nagród, dzięki którym można wyróżnić dzieła i autorów z określonych dziedzin, takie jak Pura Belpré Award (od 1996 r.), Asian / Pacific American Awards for Literature (od 2001 r. Z kilkoma kategoriami dla literatury dziecięcej i młodzieżowej), American Indian młodzieży Literatura Award (od 2006 roku), przy czym Arab amerykański Book Award (od 2006).

Wreszcie, inna grupa nagród jest przyznawana pracom i autorom z określonych gatunków, takich jak Scott O'Dell Award for Historical Fiction (od 1982), Golden Duck Award for Excellence in Children's Science Fiction (1992-2017; od tego czasu Notable Book Lists ) , Bram Stoker Award za najlepszą pracę dla młodych czytelników (od 1998) oraz Andre Norton Award (od 1995; do 2006: Reading Rainbow Young Writers and Illustrators Contest ).

Szczególnym wyróżnieniem jest nagroda Cybils , która od 2006 roku jest przyznawana książkom w dziesięciu kategoriach, które nie są wybierane przez krytyków literackich, ale przez dzieci i młodzież blogującą o tej literaturze . Książki napisane przez dzieci i młodzież zostały uhonorowane w ogólnopolskim konkursie na książki dla uczniów w druku dla uczniów w latach 1985-2007 . Konkurs PBS Kids Writers Contest miał podobny cel od 2002 roku .